Diabetische voet

Diabetes Mellitus is een stoornis waarbij het glucosegehalte (=suiker) te hoog is. Er worden verschillende typen Diabetes Mellitus (DM) onderscheiden. De twee belangrijkste typen DM zijn type 1 en type 2.

Mensen met DM type 2 ontwikkelen vaker voetproblemen dan mensen met DM type 1. Echter, een diabetische voet kan zich bij elke persoon met DM ontwikkelen.

Diabetische voetproblematiek

Definitie "diabetische voet"

Een verscheidenheid van voetafwijkingen die ontstaan ten gevolge van neuropathie, macroangiopathie, Limited Joint Mobility (stramheid in de voetgewrichten) en gevolgen van metabole stoornissen, die meestal in combinatie voorkomen bij patiënten met DM.

Definitie "ulcus aan de voet"
Een bij een diabetes patiënt ontstaan huiddefect (incl. huidnecrose en gangreen) onder de enkel, ongeacht de bestaansduur van de wond.

Bij alle diabetespatiënten moeten minstens eenmaal per jaar de voeten onderzocht worden, door een huisarts of podotherapeut.

Voor de risicostratificatie van de diabetische voet wordt gebruik gemaakt van de SIMMS-classificatie zoals te vinden in diverse zorgprofielen. Zie: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Betrokken zorgverleners eerste lijn

De betrokken zorgverleners in de eerste lijn voor de directe voetzorg van mensen met diabetes zijn:

 • huisarts/ praktijkondersteuner/ diabetesverpleegkundige werkzaam in de eerste lijn
 • medisch pedicure
 • pedicure met aantekening diabetische voet
 • podotherapeut

Welk onderzoek verricht ik als medisch pedicure?

 • afnemen van een anamnese
 • inspecteren en onderzoeken van de huid, waarbij ik let op eeltbloedingen, blaren, likdoorns, kloven, oedeem, roodheid en warmte, kleur en temperatuur van de huid van onderbenen en voeten, wondjes en ulcus
 • inspecteren en onderzoeken van nagels, o.a. schimmelnagels, ingroeiende nagels en hypertrofische nagels
 • inspecteren en onderzoeken van voetvorm- en standafwijkingen d.m.v. blauwdrukken: o.a. hamer- en klauwtenen, bunions en doorgemaakte amputaties 
 • afnemen van testen m.b.t. doorbloeding en protectieve sensibiliteit, zoals palpatie van voetarteriën en temperatuurverschillen (infrarood huidthermometer) tussen onderbeen en voet, onderzoek met het 10-grams Semmes- Weinstein monofilament en de stemvork 128 Hz alsmede 'the Prayer sign'
 • inspecteren van schoenen en sokken en beoordelen van pasvormfactoren en slijtage die de oorzaak kunnen zijn van nagelaandoeningen, drukplekken, eeltvorming en likdoorns
 • opstellen van een adequaat behandelplan, waarin opgenomen de werkdiagnose, behandeldoel(en) en -methode(s), behandelfrequentie en evaluatie
 • uitleggen en bespreken van het behandelplan met de patiënt
 • rapporteren aan de verwijzer, met instemming van de diabetes patiënt, indien noodzakelijk

Hier vindt u verzorgingsproducten speciaal voor de diabetische voet.

Let op!

De vergoedingen voor de diabetische en reumatische voetbehandelingen zijn afhankelijk van de zorgverzekering. Neemt u contact op met uw verzekering om dit na te vragen.

Praktijk van Eeghen heeft geen contract afgesloten met ketenzorg of podotherapeuten.